Nuevos BdTs incorporados

Red de Bancos de Tiempo de la República Dominicana https://www.facebook.com/Redbancodetiempo/
Banc de Temps del Vendrell https://tempsenxarxa.blogspot.com
BdT del Pla de l’Estany http://www.bdt.entitatsplaestany.cat